Hakkımızda

TMI

BİZ KİMİZ?

TMI; sahip olduğu deneyimli mühendis kadrosu, geleneksel üretim yöntemleri ve ileri teknoloji alanında sahip olduğu bilgi birikimini bünyesinde bulundurduğu yüksek teknolojik hassas makinalar ile birleştirmektedir. Ayrıca TMI, sahip olduğu yetenek ve kabiliyetler ile ulusal ve uluslararası havacılık, uzay, medikal ve otomotiv firmalarına yönelik mühendislik çözümleri üretip ileri imalat teknolojilerini kullanarak parçaların üretiminde ve montajında faaliyet göstermektedir.

 

Odak noktası müşteri memnuniyeti, yüksek katma değerli ürün üretimi ve kalite olan TMI firması, ileri teknoloji ile imalat sektöründe zamanında sevkiyat politikası ile müşteri istek ve taleplerini en iyi şekilde yerine getirmeyi ilkesi haline getirmiştir.

 • Deneyim
 • Güven
 • Kalite
 • Kabiliyet
tmi-ikon

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

  Firmamız, bundan sonraki çalışmalarını; değişen dünya düzeni ve kalite anlayışını da dikkate alarak, Kalite Yönetim Sistemleri prensiplerine uygun şekilde sürdürmeye karar vermiştir.
TMI olarak;

 • İç ve dış paydaşlarımızın istek ve beklentilerini analiz ederek; bu beklentilerin karşılanabilmesi için, personelimizin sürekli olarak yetkin ve motive olmasını, ekipman parkımızın ve tesis altyapımızın mevcut teknolojiye uygun olmasının sağlamak, sürekli gelişme için kurumumuzu teşvik etmek ve kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemimizin tüm personel tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını ve bu sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmek ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmek,
 • Ürün kalitesini ve Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde sürekli iyileştirmek ve bu amaçla kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak,
 • Faaliyet alanımızdaki ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmek,
 • Kuruluşumuzda faaliyetlerin kalitesini sürekli artması amacı ile mevcut personelimizin çeşitli kurs ve seminerlere katılımlarını sağlayarak gelişmelerine olanak sağlamak,
 • Değişen ve gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek üretim verimliliğin arttırmak,
 • Paydaşlarımızın bilgilerinin gizliliğinin profesyonel seviyede sağlanması için gerekli tüm önlemleri almak,
 • İlgili ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak, ürün ve hizmet oluşturma şartlarında meydana gelen riskleri, iç ve dış hususları belirleyerek kontrol altına almak,
 • Faaliyetlerimizin iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemi ile birlikte uyumlu şekilde uygulama,

Fikirleri doğrultusunda kurmuş olduğumuz kalite yönetim sisteminin, mevzuat şartlarına uygun olarak, hesap verilebilir ve şeffaf ilkeler çerçevesinde tüm personelimizin katılımı ile sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için yönetim olarak tüm faaliyetlerin ve önlemlerin alınacağını taahhüt ederiz.

  Firmamız, bundan sonraki çalışmalarını; değişen dünya düzeni ve kalite anlayışını da dikkate alarak, Kalite Yönetim Sistemleri prensiplerine uygun şekilde sürdürmeye karar vermiştir.
TMI olarak;

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek
 • Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
 • Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
 • İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
 • Bu ilkeler ışığında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

 • Çevre ile ilgili kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak
 • Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek
 • Çalışanları sürekli eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek

Fikirleri doğrultusunda kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim siteminin, mevzuat şartlarına uygun olarak, hesap verilebilir ve şeffaf ilkeler çerçevesinde tüm personelimizin katılımı ile sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için yönetim olarak tüm faaliyetlerin ve önlemlerin alınacağını taahhüt ederiz.

Firmamız, bundan sonraki çalışmalarını; değişen dünya düzeni ve kalite anlayışını da dikkate alarak, Kalite Yönetim Sistemleri prensiplerine uygun şekilde sürdürmeye karar vermiştir.
TMI olarak;
Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak
Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek
Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
Bu ilkeler ışığında ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.
Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

 • Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak gerekli önlemleri almak
 • Koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve bu konuda önlemler almak.
 • Tüm Faaliyetlerimiz Kapsamında Olası Tehlikeli Durum ve Davranışlar İle İlgili Risk Değerlendirmelerini Sistematik Bir Şekilde Yaparak Önleme Kültürünü Yerleştirme
 • Tüm Çalışanlarına ve İlgili Taraflara, Gerekli Bilgilendirme ve Eğitimler Yardımıyla Kendilerinin, Diğer Çalışanların ve Ziyaretçilerin Sağlık ve Güvenliklerini Tehlikeye Atmamayı temel görev olarak benimsetme.
 • Her türlü sağlık, güvenlik, çevre, yasal yükümlülükler, firma ve personel arasında oluşabilecek sorunlar ile ilgili ve benzeri konularda yönetim temsilcisi aracılığı ile personelin bilgilendirilmesi.
 • Yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve firmamızın taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme için çalışanların sorumluluklarını benimsetme

Fikirleri doğrultusunda kurmuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin, mevzuat şartlarına uygun olarak, hesap verilebilir ve şeffaf ilkeler çerçevesinde tüm personelimizin katılımı ile sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için yönetim olarak tüm faaliyetlerin ve önlemlerin alınacağını taahhüt ederiz.

TMI

MİSYONUMUZ

Savunma Sanayi ve sistem entegrasyonu alanında, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürünler ve çözümler sunarak, Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknolojik dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda marka bilinirliğimizi artırarak, çalışanlarımıza ve toplumumuza gurur kaynağı olmayı amaçlıyoruz.

 • KaliteÜretimde yüksek kalite
 • HızlılıkZamanında teslimat
 • Yenilikçiİleri görüşlü hizmet anlayışı
 • GüvenilirKurumsal çözümler

SERTİFİKALAR

TMI

VİZYONUMUZ

Misyonumuzda belirttiğimiz milli hedeflere ulaşarak, küresel pazarda paydaşlarımız için yaratılan değerleri sürdürülebilir bir şekilde koruyarak büyümeyi sürdüren, rekabet gücüyle tercih edilen, güvenilen, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir teknoloji firması olmayı hedefliyoruz.

ULUSLARARASI ÇÖZÜMLER

Evrensel standartlarda hizmet anlayışı ile uluslararası alanda profesyonel çözümler üretiyoruz.

bg2
5+KURUMSAL REFERANS
2ÜLKEDE FAALİYET
9FAALİYET ALANI
450+BAŞARILI UYGULAMA
5ALANDA HİZMET
100%MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

TMI Hizmetleri Hakkında Bilgi Alın

Müşteri hizmetleri birimimiz tüm taleplerinize en kısa sürede dönüş yapacaktır.